Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách tổ chức đã được kiểm duyệt
Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH XD TNCONS
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00082729
Địa chỉ trụ sở chính: Số 51 Đường Cây Gáo, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  |  Tỉnh: TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ văn phòng đại diện, văn phòng chi nhánh:
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết  |  Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4201933973
Ngày cấp: 21/06/2021 | Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực hoạt động:
STT Số chứng chỉ Lĩnh vực Lĩnh vực mở rộng Hạng Ngày hết hạn
1 HCM-00082729 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng III 21/06/2034
2 HCM-00082729 Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
III 21/06/2034
3 HCM-00082729 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng III 21/06/2034
4 HCM-00082729 Thi công xây dựng công trình - Thi công công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
III 21/06/2034
5 HCM-00082729 Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình dân dụng, nhà công nghiệp III 21/06/2034
6 HCM-00082729 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III 21/06/2034
7 HCM-00082729 Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình - Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
(đường bộ)
III 21/06/2034
8 HCM-00082729 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình dân dụng III 21/06/2034
9 HCM-00082729 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình giao thông
(đường bộ)
III 21/06/2034
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn