Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Thông tin nổi bật

Thông báo thay đổi địa điểm Tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

Thông báo thay đổi địa điểm Tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

Tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

Tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị

(Xây dựng) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin, bố cáo điện
Hotline: 024.397 60 542
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về thông tin nghiệp vụ
Tải phần mềm để hỗ trợ
Click để tải phần mềm
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn