Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Nguyễn Tấn Trình
Ngày sinh: 02/10/1984
CMND: 285***358
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00072994 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 02/10/2024
BAL-00072994 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình II 02/10/2024
2 Họ tên: Nguyễn Minh An
Ngày sinh: 02/12/1995
Thẻ căn cước: 079******467
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188842 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 23/05/2029
3 Họ tên: Thái Học Phú
Ngày sinh: 18/07/1996
Thẻ căn cước: 091******813
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188841 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 23/05/2029
4 Họ tên: Nguyễn Thế Việt
Ngày sinh: 24/12/1970
Thẻ căn cước: 025******338
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi ngành Công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188840 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) II 23/05/2029
HTV-00188840 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) II 23/05/2029
5 Họ tên: Trương Văn Quý
Ngày sinh: 20/05/1982
Thẻ căn cước: 038******817
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188839 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 23/05/2029
6 Họ tên: Tạ Quang Thiết
Ngày sinh: 03/02/1983
Thẻ căn cước: 037******903
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188838 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 23/05/2029
7 Họ tên: Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 15/07/1994
Thẻ căn cước: 037******326
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188837 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) II 23/05/2029
8 Họ tên: Vũ Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 29/10/1995
Thẻ căn cước: 034******845
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188836 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 23/05/2029
9 Họ tên: Phan Văn Trường
Ngày sinh: 03/02/1993
Thẻ căn cước: 031******053
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188835 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/05/2029
10 Họ tên: Nguyễn Văn Chức
Ngày sinh: 23/12/1993
CMND: 151***922
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188834 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình III 23/05/2029
11 Họ tên: Lại Minh Hoàng
Ngày sinh: 04/08/1988
Thẻ căn cước: 015******310
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188833 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông III 23/05/2029
HTV-00188833 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) III 23/05/2029
12 Họ tên: Hà Thị Ngọc
Ngày sinh: 26/11/1997
Thẻ căn cước: 031******862
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188832 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 23/05/2029
13 Họ tên: Nguyễn Quang Thưởng
Ngày sinh: 12/09/1995
Thẻ căn cước: 034******401
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188831 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - hầm II 23/05/2029
14 Họ tên: Trần Thuỷ Tiên
Ngày sinh: 04/04/1998
Thẻ căn cước: 026******244
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188830 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/05/2029
15 Họ tên: Nguyễn Văn Trường
Ngày sinh: 23/06/1998
Thẻ căn cước: 024******744
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188829 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/05/2029
16 Họ tên: Phan Văn Hoàng
Ngày sinh: 18/07/1995
Thẻ căn cước: 036******168
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188828 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/05/2029
17 Họ tên: Lê Ngọc Kim Ngân
Ngày sinh: 21/08/1991
Thẻ căn cước: 001******861
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư Quy hoạch Đô thị
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188827 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/05/2029
18 Họ tên: Nguyễn Ngọc Kiên
Ngày sinh: 23/11/1994
Thẻ căn cước: 030******455
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư – Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188826 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/05/2029
19 Họ tên: Đặng Thị Nguyễn Huyền
Ngày sinh: 12/10/1986
Thẻ căn cước: 002******575
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188825 Thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng III 23/05/2029
20 Họ tên: Trịnh Thanh Bình
Ngày sinh: 25/03/1979
Thẻ căn cước: 031******091
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử Công suất, ngành Điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HTV-00188824 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình III 23/05/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn