Tìm trong tổ chức   Tìm trong cá nhân
Danh sách cá nhân
STT Thông tin cá nhân Thông tin chứng chỉ
1 Họ tên: Nguyễn Tấn Trình
Ngày sinh: 02/10/1984
CMND: 285***358
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
BAL-00072994 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 02/10/2024
BAL-00072994 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế Cơ - Điện công trình II 02/10/2024
2 Họ tên: Đỗ Thị Minh Hằng
Ngày sinh: 12/09/1998
Thẻ căn cước: 035******255
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191997 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 24/07/2029
3 Họ tên: Hoàng Thị Ngát
Ngày sinh: 10/09/1990
Thẻ căn cước: 037******613
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191996 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 24/07/2029
4 Họ tên: Chu Thị Quỳnh Hoa
Ngày sinh: 18/04/1980
Thẻ căn cước: 030******577
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191995 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng-Công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật III 24/07/2029
5 Họ tên: Cù Anh Tuấn
Ngày sinh: 03/04/1978
Thẻ căn cước: 025******993
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Đường bộ ngành xây dựng Cầu Đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191994 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (Đường bộ) II 24/07/2029
HAN-00191994 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) II 24/07/2029
6 Họ tên: Trần Văn Mỹ
Ngày sinh: 15/08/1993
Thẻ căn cước: 036******458
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng công nghệ kỹ thuật nhiệt
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191993 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 24/07/2029
7 Họ tên: Lê Tiến Đạt
Ngày sinh: 04/11/1993
Thẻ căn cước: 034******073
Trình độ chuyên môn: Cử nhân công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191992 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 24/07/2029
8 Họ tên: Phạm Hùng Cường
Ngày sinh: 02/10/1982
Thẻ căn cước: 001******976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191991 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II 24/07/2029
9 Họ tên: Nguyễn Sỹ Hải
Ngày sinh: 31/07/1981
Thẻ căn cước: 042******087
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi ngành công trình thủy điện
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191990 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình công nghiệp II 24/07/2029
10 Họ tên: Vũ Hoàng Thông
Ngày sinh: 03/06/1996
Thẻ căn cước: 001******251
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191989 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III 24/07/2029
11 Họ tên: Vũ Thị Nhi
Ngày sinh: 12/12/1986
Thẻ căn cước: 034******264
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191988 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 24/07/2029
12 Họ tên: Nguyễn Minh Hùng
Ngày sinh: 04/10/1991
Thẻ căn cước: 001******516
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng quản lý đất đai
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191987 Khảo sát xây dựng - Khảo sát địa hình III 24/07/2029
13 Họ tên: Dương Văn Đình
Ngày sinh: 11/01/1976
Thẻ căn cước: 033******053
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191986 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ II 24/07/2029
14 Họ tên: Lưu Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 20/10/1998
Thẻ căn cước: 026******066
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191985 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 24/07/2029
15 Họ tên: Nguyễn Quang Hiển
Ngày sinh: 21/09/1977
Thẻ căn cước: 036******829
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu - đường bộ ngành xây dựng cầu đường
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191984 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế xây dựng công trình đường bộ II 24/07/2029
16 Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Liên
Ngày sinh: 20/06/1991
Thẻ căn cước: 034******353
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191983 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 24/07/2029
17 Họ tên: Tạ Văn Toán
Ngày sinh: 26/07/1996
Thẻ căn cước: 001******527
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191982 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế cấp thoát nước công trình II 24/07/2029
18 Họ tên: Lê Thị Hồng Ngát
Ngày sinh: 29/09/1999
Thẻ căn cước: 037******846
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191981 Định giá xây dựng - Định giá xây dựng III 24/07/2029
19 Họ tên: Nguyễn Hữu Khánh
Ngày sinh: 23/06/1995
Thẻ căn cước: 033******193
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191980 Thiết kế xây dựng công trình - Thiết kế kết cấu công trình II 24/07/2029
20 Họ tên: Ngô Văn Thoàn
Ngày sinh: 06/08/1991
Thẻ căn cước: 040******547
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
Số chứng chỉ Lĩnh vực hành nghề Hạng Ngày hết hạn
HAN-00191979 Giám sát thi công xây dựng công trình - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 24/07/2029
Lên đầu
x
Thông tin đăng nhập
Quên mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
Điện thoại: 024.39760542
Email: info@nangluchdxd.gov.vn