CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5565


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5545 Công ty TNHH CONSID Số nhà 48, phố Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. ĐT: 0433115080 Email: i@consid.vn Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hoành Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Đô thị loại III
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
 
 

5546 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật xây dựng Hạnh Phúc 7A/31 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0838662050 Người đại diện theo pháp luật: Phạm Tuyên Thùy Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5547 Công ty TNHH MTV Cường Lộc Thịnh 168 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 02363774252 Email: cuonglocthinh@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Phạm Cườm Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III

5548 Công ty TNHH MTV Tư vấn giám sát xây dựng Cà Mau Số 29, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau. ĐT: 02903550975 Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Phước Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm C
- Công nghiệp nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
- Dân dụng nhóm C
- Công nghiệp nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
 
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
 
 

5549 Công ty TNHH Tập đoàn thương mại vận chuyển xây dựng Sử Thành Phú Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. ĐT: 0949699777 Email: Dntnsuthanhphu@yahoo.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Sử Thành Phú Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp II

5550 Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Mạnh Đoan Thanh Vân, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội. ĐT: 0432168091 Email: congtymanhdoan@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Đoan Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III

5551 Công ty Cổ phần cơ giới xây dựng Đông Anh Khu Cầu Lớn, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. ĐT: 0439582656 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Bá Châu Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II

5552 Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Tân Thành Số 245 đường Xuân Thành, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. ĐT: 01684587988 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Bách Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II

5553 Công ty Cổ phần tư vấn và Chuyển giao công nghệ CLAVIS Số 95, lô F4, khu đô thị Đại Kim – Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. ĐT: 0994881888 Email: Clavis@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp I
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm A
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm A
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp I
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp I
 
 
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

5554 Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Đất Việt Xóm chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. ĐT: 0435526245 Email: cnxddatviet@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Phạm Duy Nam Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II