CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5591


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
1 Công ty CP tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (VCC) Số 10 Hoa Lư – Lê Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội ĐT: 043.9761784 Email: vcc@vcc.com.vn Website: www.vcc.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Huy Ánh Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế

 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

Các công trình cấp I
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A
- Thủy lợi nhóm A
Các công trình nhóm B
-Đô thị loại đặc biệt
Các công trình cấp I
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
 

2 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) Số 37 - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nôi; Điện thoại : 043.9760402; Email: Cdc@cdcjsc.vn; Website: www.cdc.biz.vn;Người đại diện pháp luật : Ông Phạm Như Huy ; Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
-Đô thị loại I
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
 

Ngày công bố 17/8/2015
3 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hải Phòng (CIC) Số 28, Lý Tự Trọng, Hải Phòng. ĐT: 0313.9760402 Người đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Chí Cường Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
 
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 

 

6 Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Sài Gòn (SCQC) Số 25 - Phạm Ngọc Thạch - Phường 6 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh;ĐT :08-3823-0544
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật B
 
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Giao thông cấp đặc biệt
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Giao thông cấp đặc biệt
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
 

Ngày công bố mới nhất 27/8/2015
16 Công ty CP CONINCO đầu tư phát triển hạ tầng và tư vấn xây dựng (CONINCO HOUSING) Phòng 501A – Số 4 Tôn Thất Tùng – Đống Đa – Hà Nội. ĐT: 04.22185566 Email: Coninco-housing@coninco-housing.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Hoàng Mạnh Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Dân dụng nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Đô thị loại III

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I

- Thủy lợi cấp II

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

- Thủy lợi cấp II

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp I

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I

- Thủy lợi cấp III
 
 

17 Công ty Cố phần Tư vấn xây dựng tổng hợp (NAGECCO) 29 BIS, Nguyễn Đình Chiểu – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh. ĐT: 083.9100631 Email: info@nagecco.com Website: http://nagecco.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Nguyên Ân Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

Các công trình cấp I
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
-Đô thị loại đặc biệt
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II 
 
 

ngày cập nhật mới nhất 03.9.2015
18 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 043.7667463 Email: vanthu@vncc.vn Website: www.vncc.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Kim Khôi Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm C
-Đô thị loại đặc biệt
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp đặc biệt
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng cấp I
 
 

Cập nhật mới nhất 18/9/2015
19 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Bộ Xây dựng Số 57 - Quang Trung - Hà Nội
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A
 
- Dân dụng cấp II
- Dân dụng cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
- Dân dụng cấp đặc biệt
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp đặc biệt
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp I

 

20 Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng (CC1) 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM ĐT: 083.8222059 Email: info@cc1.net.vn Website: www.cc1.net.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hữu Việt Đức Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dân dụng cấp đặc biệt

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt

 

26 Viện Địa kỹ thuật và Công trình – Đại học Xây dựng Số 55 đường ,Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, HN ĐT: (84-4) 38 691.786 Người đại diện theo pháp luật: Lê Thiết Trung Chức vụ: Viện trưởng Website: www.gcei.com
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Giao thông nhóm B
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- LAS-XD 95