CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5590


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
3383 Doanh nghiệp tư nhân Bến Nam 315 Lý Thường Kiệt, thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Lâm Đồng
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp IV
- Công nghiệp cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

3384 Công ty TNHH Thông Nữ Số 2 Nguyễn Công Trứ, phường 2, TP Đà Lạt , Lâm Đồng
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp IV

3385 Công ty TNHH Thiên Định Lô 20, Lê Hồng Phong, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Công nghiệp cấp IV
- Hạ tầng kỹ thuật cấp IV
- Giao thông cấp IV

3386 Công ty TNHH Hải Lộc Số 529 đường Trần Đăng Ninh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ĐT: 025 3890 043 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Duy Thông Chức vụ: giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông( đường bộ) cấp IV
- Thủy lợi cấp IV

3387 Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế Trần Mai Thôn Na Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ĐT: 025.3727.241 Người đại diện theo pháp luật: Trần Ngọc Lý Chức vụ: giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp IV
- Giao thông( đường bộ) cấp IV

3388 Công ty TNHH Chung Quân 686 Thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ĐT: 0984.217.928 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Danh Quân Chức vụ: giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp IV
- Giao thông( đường bộ) cấp IV

3389 Công ty TNHH Minh Thắng Thôn Ngã Tư, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn ĐT: 0916.451.468 Người đại diện theo pháp luật: Liễu Văn Thuấn Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp IV
- Giao thông( đường bộ) cấp IV

3390 Công ty TNHH MTV Diễn Tuyến Thôn Ngã Tư, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Đt: 0127.524.6666 Người đại diện theo pháp luật: ĐỖ Văn Diễn Chức vụ: giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp IV
- Thủy lợi cấp IV

3391 Công ty TNHH TM và tư vấn xây dựng Tân Minh LS Tổ 1. Đường Đèo Giang, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ĐT: 0973.204.046 Người đại diện theo pháp luật: Đặng Hữu Hương Chức vụ: Giámm đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
- Giao thông ( đường bộ) cấp IV
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông ( đường bộ) cấp IV
- Dân dụng cấp III
- Giao thông ( đường bộ) cấp IV
 
 
- Dân dụng cấp IV

3392 Công ty CP đầu tư và phát triển Thành Nam Số 44 , đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ĐT 025.625.2528 Người đại diện theo pháp luật: Vũ Đức Toàn Chức vụ: giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
- Dân dụng nhóm C
- Dân dụng nhóm C
 
- Dân dụng cấp III
- Dân dụng cấp III