CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5590


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
49 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công chính Hải Phòng Số 32 Điện Biên Phủ, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng. ĐT: 0313.859960 Email: tcic@vnn.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Trọng Hậu Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

- Giao thông cấp I

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I

- Thủy lợi cấp II

- Dân dụng nhóm C

- Giao thông nhóm A

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B

- Thủy lợi nhóm B

- Dân dụng nhóm C

- Giao thông nhóm C

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
 

- Giao thông cấp I

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

- Thủy lợi cấp II

- Dân dụng cấp III

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

- Thủy lợi cấp III
 
 
 Hạ tầng kỹ thuật cấp III

 

50 Công ty Cổ phần Xây dựng DILEC Số 20/51/640 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội ĐT: 04.6282.9666 Email: dilec@dilec.vn Website: www.dilec.vn Người đại diện theo pháp luật: Đinh Lê Hoàng Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân  dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm C
 
- Đô thị loại III
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II 

 

51 Viện khoa học công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội 38 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. ĐT: 043.7335590 Email: vienktxdhn@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Sinh Minh
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp I
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 

 

52 Công ty Cổ phần Coninco 3C Số 4 Tôn Thất Tùng - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - Hà Nội
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Dân dụng nhóm A
 
- Dân dụng cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
 

ngày cập nhật mới nhất 03.9.2015
55 Công ty Cổ phần Tư vấn Tiến Hưng Số 209 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ĐT: 043.7578593 Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc Anh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

 - Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp II

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

 - Dân dụng nhóm B

- Công nghiệp nhóm C

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B

 
 

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp II

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp II

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

 
 
 

 

56 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội (HACID) số 69 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.62739120 Email: office@hacid.vn Website: www.hacid.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tuấn Trung Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Dân dụng nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Dân dụng nhóm B 
-Đô thị loại V
- Dân dụng cấp I 
- Dân dụng cấp I 
 
 
 

 

59 Trung tâm Bảo tồn di tích và Di sản kiến trúc Số 389 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

 
- Dân dụng nhóm A
 
-Đô thị loại IV
-Văn hóa, di tích cấp đặc biệt
 
 
 
 

Ngày cập nhật mới nhất 14/9/2015
61 Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU) 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 043.8696570 Email: info@ccu.vn Website: http://ccu.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Khánh Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

- Dân dụng cấp I

- Giao thông cấp I

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I

- Dân dụng nhóm A

- Công nghiệp nhóm A

- Giao thông nhóm A

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A

- Dân dụng nhóm A

- Công nghiệp nhóm A

- Giao thông nhóm A

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A
-Đô thị loại I

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp I

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I

- Thủy lợi cấp I

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp I

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp I

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
 

Cập nhật mới nhất ngày 30/10/2015
63 Văn phòng tư vấn và chuyển giao Công nghệ xây dựng - Trường đại học Kiến trúc Hà Nội Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ĐT: 04.38545115 Email: vanphong@vptv.vn www.vptv.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Ngọc Phú Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I

- Dân dụng nhóm B

- Công nghiệp nhóm A

- Giao thông nhóm B

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B

- Dân dụng nhóm B

- Công nghiệp nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A

- Đô thị loại I

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I

- Thủy lợi cấp II

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
 

 

64 Công ty TNHH Bauer Việt Nam Số 9, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM ; ĐT: 08.38206137; Website: www.bauervietnam.com
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp I
 
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp 
 
 
 
- Công trình ngầm, công trình giao thông cấp đặc biệt