CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5591


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
184 Công ty TNHH một thành viên Hà Thành Số 99 đường Lê Duẩn – phường Cửa Nam – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội ĐT: 04.3942.6589 Email: congtythanhhabqp@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Cấn Văn Luật Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

 

187 Trung tâm Tư vấn Thiết kế và xây dựng – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 043.8360015 Fax: 043.8360015
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Dân dụng nhóm A
-Đô thị loại I
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
 
 

 

188 Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng 368 Hà Nội Xóm Đìa Trạch, Tổ 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 04.33534693 Email: tvxd368hn@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thái Sanh
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

 
 
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
 
 

ngày cập nhật mới nhất 03.9.2015
189 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng Việt nam Số 107A ngách 673/61, đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. ĐT: 04.36814017 Email: vietnam.adc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Văn Hoan Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Giao thông nhóm C
 
- Thủy lợi nhóm C
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
 

Ngày công bố mới nhất 20/7/2015
190 Công ty TNHH Kiến Trúc HAAI Nhà B14, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ĐT: 04 3854 2774 Email: haaico@vnn.vn Website: www.haaico.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Khắc Sinh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
- Đô thị loại II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
 

 

192 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng AVC Số 68 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội ĐT: 0964.655.858 Email: tvxdavc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Cao Tiến Đức Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp IV
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp IV
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
 
 

 

193 Công ty Cổ phần CCN Số 3-36/8 Ngõ 36, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.37845080 Email: ccn.jsc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Bà Vũ Thị Minh Phương Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
 
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 

 

194 Trung tâm Quản lý kỹ thuật và kiểm định xây dựng Số 10, Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B 
- Dân dụng nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II 
Thực hiện theo các phép thử phòng LAS-XD 310
 

Cập nhật mới nhất ngày 30/10/1015
196 Công ty Cổ phần Tư vấn – Kiểm định xây dựng Bảo Việt 3.09B chung cư Mỹ Thuận, An Dương Vương, phường 16, quận 8, Tp. HCM ĐT: 08.22452278 Email: baovietcorp07@gmail.com www.baovietcorp.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đình Sơn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Các công trình cấp I
- Các dự án nhóm B
- Các dự án nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp II
 
 
 

Ngày cập nhật mới nhất 25/11/2015
198 Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển đầu tư Quốc Gia Số 25/93/24, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. ĐT: 04.36290942 Email: naidcon@gmail.com Đ/c Văn phòng đại diện: Số 48 ngõ 102 đường Trường Trinh, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu Nam Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp III

- Giao thông cấp III

- Thủy lợi cấp III

- Dân dụng nhóm B

- Công nghiệp nhóm C

- Hạ tầng kỹ thuật cấp C

- Thủy lợi nhóm C

- Dân dụng nhóm B

- Hạ tầng kỹ thuật cấp C

- Thủy lợi nhóm C

 

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp III

- Giao thông cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

- Dân dụng cấp II

- Giao thông cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III