CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5531


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5824 Công ty DP ARCHITECTS PTE LTD Trụ sở chính: 6 Raffles Boulevard #04-100 Marina Square Singapore 039594;Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam: Không có ;Người đại diện theo pháp luật: Ti Lian Seng và Tong Bin Sin;Chức vụ: Giám đốc ;Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 197501778E, ngày cấp: 15/6/1993; Cơ quan cấp: Cơ quan đăng ký Công ty và kinh doanh Singapore
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

 
 
 
 
- Kiến trúc các loại công trình cấp I