CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5366


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5656 Công ty TNHH Xây dựng Khánh Uyên Đường 23/10 – thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang. ĐT: 0583893855 Email: hongphuongkt54@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trần Thanh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II

5657 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn xây dựng Phúc Linh Số 265 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0908580892 Email: congtyphuclinh10@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Bùi Thị Thu Hà Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Dân dụng nhóm A
- Giao thông nhóm B
 
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II

5658 Công ty Cổ phần Kiến trúc & Đầu tư xây dựng GOOD HOPE Số 39, nhà B6 khu B Láng Trung – TT ĐH Giao thông vận tải, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. ĐT: 0466736351 Email: goodhopearc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Định Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5659 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Viên Số 4A, ngõ 236/31 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. ĐT: 0988917689 Email: TNHHThuanvien@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Trần Nhật Quang Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III
 
 
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II

5660 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Phước Long 56 đường số 8, khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Email: tphuoclongxaydung@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Minh Thái Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm B
- Dân dụng nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III

5661 Công ty Cổ phần xây dựng Hoàng Lan Thôn Mục Xá, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. ĐT: 02433115904 Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Tuấn Anh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5662 Công ty Cổ phần Phát triển Hoàng Anh 170D/4 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, TPHCM. ĐT: 083.9951621 Người đại diện theo pháp luật: Phan Mạnh Hùng Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Đường dây và trạm biến áp đến 110 kv
- Dân dụng nhóm B
- Đường dây và trạm biến áp nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Đường dây và trạm biến áp nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Đường dây và trạm biến áp đến 110 kv
- Dân dụng cấp II
- Đường dây và trạm biến áp đến 110 kv
 
 
- Dân dụng cấp II
- Đường dây và trạm biến áp đến 110 kv

5663 Công ty Cổ phần xây dựng và Tư vấn ứng dụng Công nghệ mới Số 13+15, đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. ĐT: 0437185952 Email: handico_ct20@yahoo.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Thắng Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I

5664 Công ty Cổ phần kiến trúc TPT 389 Khương Trung, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. ĐT: 0904970576 Email: tpt.jsc.vn@gmail.com Người địa diện theo pháp luật: Lê Tuấn Anh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm C
- Dân dụng nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Đô thị loại IV
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
 
 

5665 Công ty Cổ phần thiết kế kiến trúc AAC P 409, G5, học viện An Ninh, phố Đại An, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. ĐT: 0466824237 Email: baotienqn@gmail.com Người địa diện theo pháp luật: Đỗ Văn Thọ Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm C
- Dân dụng nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Đô thị loại IV
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III