CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5463


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5651 Công ty Cổ phần kiến trúc – nội thất AGOLD Số 20 ngách 19 ngõ 341 đường Xuân Phương, tổ dân phố số 5, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. ĐT: 0981613639 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Lực Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Dân dụng nhóm C
 
- Dân dụng cấp II
 
 
 
 

5652 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Anh Thư 289/5G, Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0948475457 Email: xaydunganhthu2016@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Anh Hoa Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

5653 Công ty TNHH Xây dựng KANTO Việt Nam Số 19, phố Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. ĐT: 0437339877 Email: admin@kanto.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Sakurabi Toru Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III

5654 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Hưng Hà Số 132 phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. ĐT: 02438788999 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Đông Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5655 Công ty Cổ phần công nghệ An Toàn 41- 43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Phan Toàn Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II

5656 Công ty TNHH Xây dựng Khánh Uyên Đường 23/10 – thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang. ĐT: 0583893855 Email: hongphuongkt54@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Trần Thanh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II

5657 Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn xây dựng Phúc Linh Số 265 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0908580892 Email: congtyphuclinh10@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Bùi Thị Thu Hà Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Dân dụng nhóm A
- Giao thông nhóm B
 
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II

5658 Công ty Cổ phần Kiến trúc & Đầu tư xây dựng GOOD HOPE Số 39, nhà B6 khu B Láng Trung – TT ĐH Giao thông vận tải, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. ĐT: 0466736351 Email: goodhopearc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Định Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5659 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Viên Số 4A, ngõ 236/31 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. ĐT: 0988917689 Email: TNHHThuanvien@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Trần Nhật Quang Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III
 
 
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II

5660 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Phước Long 56 đường số 8, khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Email: tphuoclongxaydung@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Minh Thái Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm B
- Dân dụng nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III