CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5568


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5615 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn xây dựng Hà Thành Số 49, ngõ 139, đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. ĐT: 043.6330977 Email: ktslexuantruong@yahoo.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Lê Xuân Trường Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
 
 
 

5616 Công ty Cổ phần Dịch vụ tư vấn xây dựng Điện Việt Nam Số 23, ngõ 98, Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 04.62856696 Email: vietnameccs.jsc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đăng Nam Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Đường dây và trạm biến áp đến 110 Kv
 
 
 
- Đường dây và trạm biến áp đến 110 Kv
- Đường dây và trạm biến áp đến 110 Kv
 
 
 

5617 Công ty TNHH Xây dựng Hiển Quỳnh Long 118 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 02363752422 Email: hienquynhlong@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Long Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

5618 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tín Phát Khối 16 thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0383883838 Người đại diện theo pháp luật: Đặng Xuân Dương Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

5619 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng HTH Số nhà 1, ngách 126/4 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0904808482 Email: huonghiep@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Vũ Hùng Hiệp Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Đô thị loại IV
- Dân dụng cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III

5620 Công ty Cổ phần thiết bị điện Lê Nguyên 127 đường số 19, khô đô thị An Phú – An Khánh, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0862585058 Email: info@lenguyenelectric.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Lê Anh Khoa Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Điện công trình cấp I
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Điện công trình cấp I
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
- Điện công trình cấp I
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5621 Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư thương mại và Phát triển xây dựng Việt Nam Số nhà 10, ngách 93/28, ngõ 93, phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Email: xaydungvietnam@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ngô Phú Hạ Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

5622 Công ty Cổ phần xây lắp Chất Lượng Cao Số 3, ngách 565/11, ngõ 565, tổ 12, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. ĐT: 0988405030 Email: xaylapclc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Phạm Đình Bộc Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

5623 Công ty CP Tư vấn xây dựng THANACO Số B1-2 SaiGon Sky, phường Đội Cung, thành phố Vinh, Nghệ An. ĐT: 0904774333 Email: thanhnamjsc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Xuân Thành Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp I
- Thủy lợi cấp I
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm A
- Thủy lợi nhóm A
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp I
- Thủy lợi cấp I
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp I
- Thủy lợi cấp I
 
 
 

5624 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Số 5-A2, Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.63264567 Email: info@tntmedical.com.vn Website: www.tntmedical.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Lê Thị Bích Thủy Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I