CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5568


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5495 Công ty Cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam Km 9 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 0437683853 Email: 2t@2tcorp.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Lê Hồng Minh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
 
 
 
- Dân dụng ( điện, cơ điện)
Cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5496 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thương mại và Xây dựng CCC K373 Hổ Quyền, đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐT: 0543836029 Email: cccphong2005@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Phan Anh Phong Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
 
 
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
 
- Dân dụng cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

5497 Công ty Cổ phần TECCO Miền Trung C1 Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: 02383586879 Email: kttecco@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Chu Tú Dương Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II

5498 Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư xây dựng Thanh Hiền Lô W, đường số 21, khu dân cư thương mại Uyên Hưng, khu phố 3, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. ĐT: 06503642393 Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Thanh Hiền Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II

5499 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Miền Đông Số 27, đường DX17, khu phố 7, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thái Hậu Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II

5500 Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Phúc An Thịnh 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0838292208 Email: pat@patcons.vn Người đại diện theo pháp luật: Lê Chí Chuân Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
 
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5501 Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Thái Sơn Số 3 đường 3/2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0838334565 Email: thaisoncorp@thaisoncorp.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Phùng Danh Thắm Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp II

5502 Công ty TNHH Hải Nam Số nhà 06, đường Ngô Gia Tự, phố Ngọc Hà, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. ĐT: 0303.542328 Người đại diện theo pháp luật: Trần Thị Thanh Hòa Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I (Công trình điện)
- Thủy lợi cấp I

5503 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Toàn Phú Thịnh Số 103 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Tú Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Các công trình cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II

5504 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Lý Gia Số nhà 19A, đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chính 2, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. ĐT: 0303.871743 Người đại diện theo pháp luật: Ngô Thị Yến Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Các công trình cấp III