CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5463


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5511 Công ty Cổ phần Hoa Dương Bắc Ninh Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 0917.310289 Email: hoaduongbacninh@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Ân Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Các dự án nhóm C
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

5512 Doanh nghiệp Tư nhân Ánh Lộc Thôn 8B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐT: 0905.006599 Email: phanvanloc6599@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Phan Văn Lộc Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp (điện) cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III

5513 Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng PCI Số 234/81 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. ĐT: 0903.788987 Email: pciconstruction@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Phương Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

5514 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế - Xây dựng Thuận Nguyên Khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. ĐT: 0949.655078 Email: xaydungthuannguyen@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Lương Hồng Cẩm Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Giao thông cấp III
- Dân dụng cấp III
 
 
 
- Giao thông cấp III
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Dân dụng cấp III
 
 
- Dân dụng cấp III

5515 Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Việt Nam Số nhà 103, E11P khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 04.22123928 Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Thị Lan Phương Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp I
- Dân dụng nhóm A
 
 
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp I
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp I
 
 
- Dân dụng cấp I

5516 Công ty Cổ phần Xây dựng Macan TT19-A26 khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 043.9938999 Email: macan168.jsc@gmail.com Website: www.xaydungmacan.vn Người đại diện theo pháp luật: Bùi Ngọc Nam Sơn Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Các công trình cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Các dự án nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Các công trình cấp II
 
 
- Các công trình cấp II

5517 Công ty TNHH Sản xuất xây dựng thương mại Đông Đô Số 130 thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. ĐT: 062.2211035 Người đại diện theo pháp luật: Võ Nguyễn Đoan Trinh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5518 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Bách Việt Khu Trung, thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Châu Thuận Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
-Đô thị loại III
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Các công trình cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

5519 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đoàn Đào Số 8A Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.2750895 Email: daodvhwru@yahoo.com Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Văn Đào Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp I
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Thủy lợi nhóm A
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp I
 
 
 
 

5520 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Toàn Phát Đạt 51/1B đường 9A, tổ 32, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0913640267 Người đại diện theo pháp luật: Lê Khắc Tự Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III