CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5568


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5455 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 8.3 KT5, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. ĐT: 01696917630 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Vũ Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm C
- Giao thông nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III
 
 
 

5456 Công ty TNHH Khánh Huyền Thôn Long Thủy, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. ĐT: 0526298005 Người đại diện theo pháp luật: Phạm Hữu Cải Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II

5457 Công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam Số 66 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0439350887 Email: nguyenthidung@mediconsultvn.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Dung Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm A
- Dân dụng nhóm A
 
- Dân dụng cấp I
- Dân dụng cấp I
 
 
 

5458 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Thành Hiếu Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. ĐT: 0433855666 Email: tanthanhhieupx@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Lê Văn Thành Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

5459 Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và Đầu tư xây dựng Đông Dương Số 9, ngõ 120 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 0979211988 Email: dongduong.tvkt@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Huy Hoàng Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm B
- Dân dụng nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Tu bổ, tôn tạo di tích cấp I
- Dân dụng cấp II
- Tu bổ, tôn tạo di tích cấp I
 
 
- Dân dụng cấp II
- Tu bổ, tôn tạo di tích cấp I

5460 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Hà Phong Số nhà 132, đường Nguyễn Công Trứ, phố Phú Xuân, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Người đại diện theo pháp luật: Mai Thị Kim Ngân Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II

5461 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư GALAXY 376 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0839330999 Email: info@galaxycons.vn Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quốc Vinh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp II

5462 Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật xây dựng Số 1, Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 0838972092 Email: cera@hemute.edu.vn Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Sỹ Hùng Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Đô thị loại III
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
 
 
 

5463 Công ty Cổ phần Kiến trúc RUBIK Việt Nam 19/107, phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. ĐT: 0969936888 Email: rubikvietnam.jsc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Trọng Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Đô thị loại III
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
 
- Dân dụng cấp III

5464 Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát HI-TECH Việt Nam Số 75, tổ 5, cụm 9, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. ĐT: 0437188225 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I