CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5518


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5435 Công ty TNHH ASIA PACIFIC PROJECTS Số 19, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0838485797 Email: diem.truong@appmvn.com Người đại diện theo pháp luật: Trương Ngọc Diễm Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5436 Công ty TNHH Tư vấn giám sát PECHANE 248/1 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0822159681 Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Duy Toàn Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I
 
 
 

5437 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng thương mại Đông Hưng 78/K12 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0945487988 Email: mtttk5@yahoo.com Người đại diện theo pháp luật: Trần Ngọc Minh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5438 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 181 Số 118 đường Võ Trứ, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Quốc Quí Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III

5439 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Xuân Hợp Số 88, đường Tràng An, phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. ĐT: 0936262577 Email: Maiphong1985@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Đinh Thu Hường Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Dân dụng nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
 
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II

5440 Công ty Cổ phần Xây dựng FU LIN C6 Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0822159684 Email: fulincons@fulincons.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Ngụy Phúc Yên Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I

5441 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng công nghiệp hạ tầng Hà Nội Số nhà 16B, ngõ Văn Minh, tổ 25, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT: 0462861902 Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Minh Sáng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Đô thị loại II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

5442 Công ty TNHH Xây dựng Phúc Đức Trung Số 62/3c, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903879270 Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thành Long Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Các dự án nhóm C
 
 
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
- Các công trình cấp III

5443 Công ty Cổ phần GTDGROUP Số 6B5, tập thể 51 Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. ĐT: 0439728448 Người đại diện theo pháp luật: Trần Tùng Dương Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm A
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
- Đô thị loại III
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp I
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III

5444 Công ty TNHH Một thành viên cơ khí và Xây dựng Thiên An 221/3 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0839312297 Người đại diện theo pháp luật: Bùi Văn Thịnh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thẩm tra thiết kế công trình
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

 
 
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II