CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5366


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5123 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư Công Trình Xanh 162/22 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0839.958109 Email: info@congtrinhxanh.vn Website: www.congtrinhxanh.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Vĩ Hải Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Đô thị loại II
- Dân dụng cấp I
- Dân dụng cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II

5124 Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Mỹ Trân 4/134, ấp An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ĐT: 0781.3959668/ 0912.892618 Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Ngọc Sơn Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

5125 Công ty TNHH Xây dựng và Xuất nhập khẩu Mỹ Thành An Phòng 208, nhà N04A, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. ĐT: 0435.544215 Email: mythanhan208@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Đặng Thái Sơn Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Thủy lợi cấp IV

5126 Công ty Cổ phần Khảo sát thiết kế xây dựng VBC Phòng 202, nhà N6C, đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. ĐT: 0435.561891 Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Đình Hiếu Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp I
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp I
 
 
- Dân dụng cấp IV
- Giao thông cấp IV
- Thủy lợi cấp IV

5127 Công ty TNHH Kiến trúc OASISCONCEPT 26 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0838.476035 Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Thu Phương Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
 
- Đô thị loại III
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
 
 

5128 Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Trung Loan 205/91 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thành Trung Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế xây dựng công trình
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II

5129 Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin – Chi nhánh tập toàn Điện Lực Việt Nam Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. ĐT: 0422.225210 Website: evnit.evn.vn Người đại diện theo pháp luật: Phạm Dương Minh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Công nghiệp (đường dây và trạm biến áp 110kV) cấp II

5130 Công ty TNHH Thiết kế Humphreys & Partners (Việt Nam) Phòng 7.03, tầng 7, tòa nhà Ocen Park, số 1 đường Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. ĐT: 0915.920888 Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Việt Thắng Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
- Đô thị loại III
- Dân dụng cấp I
 
 
 
 

5131 Công ty TNHH Serenity Holding Việt Nam Tầng 3, số 11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Marco Vincent Van Aggele Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
- Dân dụng nhóm A
- Đô thị loại III
- Dân dụng cấp I
- Dân dụng cấp I
 
 
 

5132 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Toàn Thành Tổ 1, Khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0913.411001 Email: ctytoanthanh.tvxd@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tất Đạt Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Dân dụng cấp III