CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5463


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
5118 Công ty Cổ phần An Sơn Chu Lai Khối 7, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0235.3571045 Email: ansonchulai2007@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Bà Châu Thị Thu Hương Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Các công trình nhóm C
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

5119 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế - Xây dựng An Thành An K1/08 Lô A2, tổ 14, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật: Đinh Hồng Thủy Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A
- Thủy lợi nhóm C
- Dân dụng nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Đô thị loại II
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

5120 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Phú An Số 170A, đường 22/8, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 058.3956689 Email: phuanco.cr@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Lê Chí Tâm Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II

5121 Công ty TNHH Trần Việt Số 20 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 058.3526887 Người đại diện theo pháp luật: Trần Việt Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
- Đô thị loại III
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II

5122 Công ty TNHH Xây dựng Đại Dương Việt Nam Số D7, Khu dân cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0862.736642 Người đại diện theo pháp luật: Ông KWON IKHWAN Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II

5123 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư Công Trình Xanh 162/22 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0839.958109 Email: info@congtrinhxanh.vn Website: www.congtrinhxanh.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Vĩ Hải Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm B
- Dân dụng nhóm B
- Đô thị loại II
- Dân dụng cấp I
- Dân dụng cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II

5124 Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Mỹ Trân 4/134, ấp An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ĐT: 0781.3959668/ 0912.892618 Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Ngọc Sơn Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

5125 Công ty TNHH Xây dựng và Xuất nhập khẩu Mỹ Thành An Phòng 208, nhà N04A, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. ĐT: 0435.544215 Email: mythanhan208@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Đặng Thái Sơn Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Thủy lợi cấp IV

5126 Công ty Cổ phần Khảo sát thiết kế xây dựng VBC Phòng 202, nhà N6C, đô thị Trung Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. ĐT: 0435.561891 Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Đình Hiếu Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp I
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp I
 
 
- Dân dụng cấp IV
- Giao thông cấp IV
- Thủy lợi cấp IV

5127 Công ty TNHH Kiến trúc OASISCONCEPT 26 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0838.476035 Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Thu Phương Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
 
- Đô thị loại III
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II