CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5590


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
628 Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Việt Nam Tầng 1 nhà CT3, khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 04.22143680 Email: pmc.jsc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Cảnh Tiến Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III

- Dân dụng nhóm B

- Công nghiệp nhóm B

- Dân dụng nhóm A

- Giao thông nhóm C

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C

- Đô thị loại III

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp III

- Giao thông cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp III

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
 

 

629 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và Phát triển thương mại An Phú Số nhà 40, tổ 22, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: Email: anphu_jsc2011@yahoo.com.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Toàn Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp III

- Giao thông cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

- Dân dụng nhóm C

- Công nghiệp nhóm C

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C

- Dân dụng nhóm C

- Công nghiệp nhóm C

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C

- Đô thị loại III

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp III

- Giao thông cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
 

 

630 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển Việt Nam – Toscom Invest P507, G1, Trường trung học Cảnh sát Nhân dân 1, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội ĐT: 043.5690306 Email: vncci.vn@gmail.com Website: citygroup.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Viết Thắng Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp III

- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Thủy lợi nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B

- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm B
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B

- Đô thị loại V

- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp III

- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp I
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Giao thông cấp II

 
 
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Giao thông cấp IV

 

631 Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển hạ tầng Đông Đô Số 14/15 Tô Tiền, Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội ĐT: 04.66704455 Email: hatangdongdo@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trung Đoàn Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp II

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp II

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 

- Dân dụng cấp III

 

632 Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý xây dựng Gia Huy Số nhà 21/198 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 043.5147813 Email: giahuy.cmc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Điệp Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 

- Dân dụng nhóm A

- Công nghiệp nhóm B

- Giao thông nhóm A

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A

- Thủy lợi nhóm B

- Dân dụng nhóm A

- Công nghiệp nhóm B

- Giao thông nhóm A

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm A

- Thủy lợi nhóm B
 

- Dân dụng cấp I

- Công nghiệp cấp I

- Giao thông cấp I

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I

- Thủy lợi cấp II

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp III

- Giao thông cấp III
 
 
 

 

633 Công ty TNHH một thành viên Thùy Dương Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội ĐT: 0902.211269 Email: hai65pc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Cư Hải Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp II

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

- Thủy lợi cấp II

 

634 Công ty Cổ phần COMA18 Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội ĐT: 043.3544667 Email: coma18@vnn.vn Website: coma18.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Huy Lân Chức vụ: Tổng Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 

- Dân dụng nhóm B

- Công nghiệp nhóm B

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
 
 
 
 
 

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp đặc biệt

- Giao thông cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp I

 

635 Trung tâm Tư vấn Cầu đường Đắk Lắk Số 107, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột ĐT: 0500.3916535 Email: trungtamtvcd@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Văn Uy Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

- Giao thông cấp III

 
 
 

- Giao thông cấp III

- Giao thông cấp III
 
 
 

 

636 Công ty Cổ phần Tư vấn quy hoạch thiết kế xây dựng Quảng Ninh Km3, đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ĐT: 033.3835736 Email: vienthietkeqn@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Cao Khải Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

- Dân dụng cấp II

- Thủy lợi cấp II

- Dân dụng nhóm B

- Công nghiệp nhóm C

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C

- Dân dụng nhóm B

- Đô thị loại I

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

- Dân dụng cấp II

 
 
 

 

637 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Trung Sơn Số 68 phố Phai Luông 5, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ĐT: 025.3887389 Email: ctcptvxdts@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Văn Vường Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp II

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

- Dân dụng nhóm B

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B

- Thủy lợi nhóm C

- Dân dụng nhóm B

- Giao thông nhóm C

- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C

- Đô thị loại III

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp III

- Giao thông cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II

- Dân dụng cấp II

- Công nghiệp cấp III

- Giao thông cấp III

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II