CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5590


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
2823 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế HQA Việt Nam Số 5, tổ 26, cụm 4, đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. ĐT: 043.7830737 Email: hqarchitect@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Quang Huy Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm A
- Công nghiệp nhóm B
 
-Đô thị loại III
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
 
 
 
 

2824 Công ty TNHH Địa chất nền móng Phương Nam G.F 268/73 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, Tp.HCM. ĐT: 083.8665065 Email: phuongnamgf@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Phát Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
 
 
 
 
 
 
 
 

2825 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Thái Bình Dương P406, Tòa nhà CT6-KĐT mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.62592735 Email: pacotan.jsc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Minh Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm B
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
- Thủy lợi nhóm C
- Dân dụng nhóm C
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
- Thủy lợi nhóm C
-Đô thị loại III
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp III
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

2826 Công ty TNHH Xây dựng Bình Định 228/14 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM. ĐT: 083.5885959 Email: namdinh@bidico.vn Website: www.bidico.vn Người đại diện theo pháp luật: Ông Quách Quang Minh Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp I

2827 Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Sao Nam 57 đường 45, phường 6, quận 4, Tp.HCM. ĐT: 083.8264009 Email: saigonsaonam@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Viết Hoàng Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Công nghiệp nhóm C
 
-Đô thị loại IV
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
- Dân dụng cấp II
- Công nghiệp cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III

2828 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Phát triển Sóc Sơn Nhà số 6, ngõ 17, tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. ĐT: 0989.127357 Email: tuvansocson@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Đoàn Văn Hưng Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

2829 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng VTL – Hưng Thịnh Đường Đào Cam Mộc, thôn Ấp Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội ĐT: 043.9585027 Email: tuvanvtlhungthinh@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thế Tám Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp I
- Thủy lợi cấp II
 
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm C
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Thủy lợi cấp III

2830 Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Ngô Hưng Gia 642 tổ 12, ấp Đồng, xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: 0938.996066 Người đại diện theo pháp luật: Bà Đinh Thị Mến Chức vụ: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Giao thông nhóm B
- Giao thông nhóm B
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp III

2831 Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hải Đăng SN 54, tổ 10, phường Tân Thanh, Tp.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Phủ. ĐT: 02303.833929 Email: haidang3353khoa@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thế Tự Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp I
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
- Dân dụng nhóm C
- Dân dụng nhómC
- Giao thông nhóm B
- Thủy lợi nhóm C
 
 Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp II
- Thủy lợi cấp II
 
 
- Dân dụng cấp II
- Giao thông cấp III
- Thủy lợi cấp II

2832 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ANKICO A28, TT3, KĐT Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 043.3541987 Email: ankico.jsc@gmail.com Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoài Nam Chức vụ: Giám đốc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm A
 
 
- Dân dụng cấp I
- Công nghiệp cấp II
 
 
 
- Dân dụng cấp II