CÁC TỔ CHỨC THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CÔNG BỐ


Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD. Sau ngày 15/7/2015, nếu các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì việc đăng tải sẽ tạm gỡ bỏ


Số lượng tổ chức công bố : 5590


TT Tên Địa chỉ Lĩnh vực Loại và cấp CTXD Ghi chú
2002 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Anh Số 267/1, đường 30/4, phường 4, Tp Bến Tre ĐT: 0753.500.859 Người đại diện theo pháp luật: Võ Thanh Đăng
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp II
- Dân dụng nhóm B
- Giao thông nhóm C
- Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) nhóm C
- Dân dụng nhóm C
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) cấp III
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệP cấp III
- Giao thông cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
- LAS-XD 1269
 

Ngày công bố 31/12/2015
2003 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Q.N.V Số 20/4A, KP2, đường Bùi Thượng, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Người đại diện theo pháp luật: Hồ Yến Ny
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Dân dụng cấp III
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Dân dụng cấp III
- Giao thông (đường bộ) cấp IV
 
 
- Dân dụng cấp III

Ngày công bố 31/12/2015
2004 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Gia Thiên Phúc Số 40 A12 Khu dân cư An Bình, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Người đại diện theo pháp luật: Hồ Gia Vĩnh Ninh
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông (đường bộ) cấp IV
- Dân dụng cấp III
 
 
 

Ngày công bố 31/12/2015
2005 Công ty TNHH Một thành viên Thùy Linh Nguyễn Khu 3, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III

Ngày công bố 31/12/2015
2006 Công ty TNHH Tiền Phong 1 Số 903, QL1A, chợ Quang Biên, xã Quang Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Thế Bình
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
- Giao thông (cầu, đường bộ) cấp IV

Ngày công bố 31/12/2015
2007 Công ty TNHH Một thành viên Phi Nhân Phát Số 42, Hồng Thập Tự, KP4, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Phi
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Giao thông (đường bộ) cấp IV

Ngày công bố 31/12/2015
2008 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thành Biên Số 542, khu 5, ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quang Phúc
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng) cấp II
- Công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) cấp IV
 
 
 
- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng) cấp II
- Công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) cấp IV
- Hạ tầng kỹ thuật (chiếu sáng) cấp II
 
 
 

Ngày công bố 31/12/2015
2009 Công ty TNHH Kỹ thuật Tuấn Phát Tổ 14, KP5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Anh Tuấn
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) cấp II
- Thủy lợi cấp IV

Ngày công bố 31/12/2015
2010 Trung tâm Thoát nước Đồng Nai Số 38, Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Anh Tuấn
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
 
- Hạ tầng kỹ thuật nhóm B
 
- Hạ tầng kỹ thuật cấp II
- Hạ tầng kỹ thuật cấp III
 
 
 

Ngày công bố 31/12/2015
2011 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc Xây dựng C.D.A.C Số 392 Hùng Vương, phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Khảo sát
Lập dự án
Quản lý dự án
Thiết Kế quy hoạch
Thiết kế, thẩm tra thiết kế
Giám sát thi công xây dựng
Kiểm định giám định chất lượng CT
Thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Thi Công xây dụng
 
- Dân dụng nhóm C
- Công nghiệp nhóm C
- Dân dụng nhóm C
- Công nghiệp nhóm C
 
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
- Dân dụng cấp III
- Công nghiệp cấp III
 
 
 

Ngày công bố 31/12/2015